[06/6/2019] CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng

16:11:39 - 06/06/2019 - Số lần xem: 330

CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

Chi tiết xin vui lòng download theo các link dưới đây:

CBTT số 07/CBTT-VCC

Gửi kèm theo:

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 06/06/2019

- Công văn số 0519/VCC ngày 06/06/2019

Công văn số 0518/VCC ngày 06/06/2019