Tin tức

 • Ngày 27/4/2012 Công ty CP tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012.

  Ngày 27/4/2012 Công ty CP tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012.

  18/11/2015 - Số lần xem: 59
  Ngày 27/4/2012 Công ty CP tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012. Tham dự đại hội có 196 cổ đông đại diện cho 96,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của VCC. Tại Đại hội, các cổ đông đã đồng thuận thống nhất thông qua một số điểm quan trọng trong kế hoạch hoạt động của VCCnăm 2012. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 • Quy chuẩn có cũng như không! 10/2012

  18/11/2015 - Số lần xem: 76
  Mặc dù đã có quy chuẩn xây dựng về tiết kiệm năng lượng nhưng gần như các công trình xây dựng tại Việt Nam thời gian qua không áp dụng.
 • Đầu tư lớn cho hệ thống hạ tầng đô thị (26/8/2012)

  Đầu tư lớn cho hệ thống hạ tầng đô thị (26/8/2012)

  18/11/2015 - Số lần xem: 68
  Quảng Ninh hiện có 15 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II là TP Hạ Long, 3 đô thị loại III là Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả, 2 đô thị loại IV là TX Quảng Yên và thị trấn Mạo Khê, còn lại 9 đô thị loại V là: Quảng Hà, Đầm Hà, Ba Chẽ, Cô Tô, Đông Triều, Trới (Hoành Bồ), Bình Liêu, Cái Rồng (Vân Đồn), Tiên Yên. Để thực sự là địa bàn động lực, năng động, tạo nền tảng đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại một trong những mục tiêu đã được xác định về hệ thống kết cấu hạ tầng đó là tạo bước phát triển đột phá về hạ tầng đô thị.
 • Giải ngân xây dựng trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân mới đạt 10%

  18/11/2015 - Số lần xem: 74
  Hội Nông dân Việt Nam cho biết, đến nay, mới có 30 tỉnh, thành hội được cấp đất hoặc giới thiệu địa điểm xây dựng trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, 14 tỉnh được phê duyệt xây dựng và nâng cấp bổ sung trang thiết bị trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân.
 • Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể

  Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể

  18/11/2015 - Số lần xem: 89
  Sáng ngày 30/8/2013, tại Công ty CP tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết Thỏa ước Lao động tập thể giữa Ban chấp hành Công đoàn Công ty và Ban giám đốc
 • Trao quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm cán bộ

  Trao quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm cán bộ

  18/11/2015 - Số lần xem: 110
  Sáng 26/4 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Vũ Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc (TGĐ) và công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Huy Ánh vào chức vụ Tổng giám đốc VCC. Dự lễ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Lê Quang Đạo; Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Vũ Minh Sơn, ông Nguyễn Văn Bằng - ủy viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn, ông Cao Tuấn Hải - Phó TGĐ, các ông/bà trong HĐQT, BKS và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trong Công ty
 • Khai giảng Lớp đào tạo sử dụng phần mềm Revit

  Khai giảng Lớp đào tạo sử dụng phần mềm Revit

  18/11/2015 - Số lần xem: 89
  Chiều 2/12/2013, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp & Đô thị Việt Nam (VCC) đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo sử dụng phần mềm Revit