Công bố thông tin số 07/CBTT-VCC ngày 17/4/2020 về việc lùi thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

14:48:04 - 17/04/2020 - Số lần xem: 665

Công bố thông tin số 07/CBTT-VCC ngày 17/4/2020 về việc lùi thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công bố thông tin số 07/CBTT-VCC ngày 17/4/2020 về việc lùi thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đến 7h30 ngày 05/05/2020

Chi tiết xin vui lòng download tại đây.