DIAMOND TOWER

Địa chỉ: TP Hà Nội
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 30 tầng
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 30 tầng

Địa điểm: TP Hà Nội

Hợp tác Quốc tế cùng Công ty Doul Hàn Quốc

Phạm vi công việc: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn luật và các quy chuẩn xây dựng Việt Nam.