BỆNH VIỆN CAO CẤP BÌNH AN

Địa chỉ: Thành phố Phủ lý – Tỉnh Hà Nam
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 700 giường
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 700 giường

Địa điểm: Thành phố Phủ lý – Tỉnh Hà Nam 

Phạm vi công việc: Lập báo cáo đầu tư, quy hoạch chi tiết.

http://vcc.com.vn/upload/admin/image/cong%20trinh%20dan%20dung/benh-vien-binh-an_lon.jpg