BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHOA QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư: 700 tỷ đồng
Quy mô dự án: - Bệnh viện đa khoa quy mô 500 giường bệnh, định hướng phát triển lên 700 giường - Tổng diện tích sàn xây dựng: 50.000m2
Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
Website:

 

Tên Công trình:

Bệnh viện đa khoa khoa Quảng trị

Quy mô xây dựng

- Bệnh viện đa khoa quy mô 500 giường bệnh, định hướng phát triển lên 700 giường
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 50.000m2

Địa điểm thực hiện

Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Tên chủ đầu tư

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Tổng mức đầu tư

700 tỷ đồng

Các công việc tư vấn cho dự án

- Lập phương án Kiến trúc

- Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thiết kế kỹ thuật-Tổng dự toán.

-Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán chi tiết.