BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI 500 GIƯỜNG

Địa chỉ: Phường Bình Minh- Thành Phố Lào Cai
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư: 379 tỷ
Quy mô dự án: 500 giường
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án công trình XDCB- Sở y tế Lào Cai
Website:

DỰ ÁN : Bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai 500 giường
CHỦ ĐẦU TƯ : Ban quản lý các dự án công trình XDCB- Sở y tế Lào Cai

 

 

Tên Công trình:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai 500 giường

Quy mô xây dựng

500 giường

Địa điểm thực hiện

Phường Bình Minh- Thành Phố Lào Cai

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý các dự án công trình XDCB- Sở y tế Lào Cai

Tổng mức đầu tư

379 tỷ

Dịch vụ tư vấn

Lập dự án, Thiết kế.

Giá trị dịch vụ tư vấn

4 tỷ đồng.