BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 500 giường
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 500 giường

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ngãi

Phạm vi công việc: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình.

Một số hình ảnh công trình đang thi công (chụp tháng 07-2013)