Công bố thông tin 01: VCC trở thành công ty đại chúng

01:09:17 - 20/11/2015 - Số lần xem: 669

VCC trở thành công ty đại chúng

Công ty Cp tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) xin trân trọng thông báo: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 4754/UBCK-QLPH ngày 25/8/2014 chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán và nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012.

Tải văn bản 4754/UBCK-QLPH tại đây

Tải Thông tin tóm tắt về công ty tại đây