Công bố thông tin ngày 20/06/2022: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và hủy danh sách chốt người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2022

14:52:55 - 20/06/2022 - Số lần xem: 43

Chi tiết download tại đây