Công bố thông tin số 09/CBTT-VCC ngày 20/04/2023

15:47:09 - 20/04/2023 - Số lần xem: 333

V/v: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Chi tiết xin vui lòng Download tại đây