Công bố thông tin số 10/CBTT-VCC ngày 12/05/2020

14:17:08 - 12/05/2020 - Số lần xem: 592

Công bố thông tin số 10/CBTT-VCC ngày 12/05/2020 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.

Công bố thông tin số 10/CBTT-VCC ngày 12/05/2020 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.

Chi tiết xin vui lòng download tại đây