Công bố thông tin số 12/CBTT-VCC ngày 23/07/2021

09:44:30 - 23/07/2021 - Số lần xem: 89

V/v Tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

V/v Tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chi tiết xin vui lòng Download tại đây