Công bố thông tin số 16/CBTT-VCC ngày 02/08/2022

14:28:41 - 02/08/2022 - Số lần xem: 64

Về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCOM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (Mã CK: CCV)

Chi tiết xin vui lòng Download tại đây