Công bố thông tin số 21/CBTT-VCC ngày 11/10/2022

10:46:32 - 11/10/2022 - Số lần xem: 90

Nghị quyết của HĐQT về việc : Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết xin vui lòng Download tại đây.