Công bố thông tin số 31/CBTT-VCC ngày 25/11/2022

16:51:46 - 25/11/2022 - Số lần xem: 143

V/v : Giao quản lý phần vốn của Công ty CP tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) tại Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng VCC Việt Nam (VCCO)

Chi tiết xin vui lòng Download tại đây.