Công bố thông tin số 32/CBTT-VCC ngày 16/12/2022

15:57:25 - 16/12/2022 - Số lần xem: 301

V/v: Ký hợp đồng kiểm toán số 161222.010/HDTC.KT2 ký ngày 16/12/2022 giữa Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Chi tiết xin vui lòng Download tại đây