Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp & Đô thị Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động 2015.

01:08:39 - 20/11/2015 - Số lần xem: 792

Sáng ngày 19/01/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) đã tổchức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động 2015.

Tới dự có Chủ tịch HĐQT Lê Quang Đạo, các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện Công ty con VCCO và Công ty VCC Hà Nội.

Thay mặt Ban lãnh đạo VCC, ông Trần Huy Ánh - Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động 2015. Trong năm 2013: Công ty đã ký được 206 hợp đồng với giá trị trên 113,03 tỷ đồng đạt 111,5% kế hoạch (101,5tỷ) và bằng 137% so với cùng kỳ năm 2013 (82,4tỷ).Trong đó hợp đồng có giá trị lớn nhất là 11,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ làm việc thường xuyên tại Công ty đạt trên 7,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đã được Đại hội cổ đông năm 2014 thông qua với các chỉ tiêu tài chính năm 2014:

  • Doanh thu hợp nhất: 108,72 tỷ đồng
  •  Lợi nhuận trước thuế: 4,77 tỷ đồng
  •  Giá trị nộp ngân sách: 9,03 tỷ đồng

Nhiều đơn vị vẫn giữ được nhịp độ sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động, như các đơn vị: Trung tâm Quốc tế, Trung tâm kết cấu 2, Trung tâm QLDA&GSXD, TT Hạ tầng, TT Đô thị, trong đó 3 đơn vị đã suất xắc hoàn thành kế hoạch với sản lượng cao như: Trung tâm Quốc tế, Trung tâm Kết cấu 2, Trung tâm QLDA & GSXD.

Về tổ chức: Trong năm qua Công ty đã tiến hành tổ chức sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị, kiện toàn mô hình sản xuất chuyên môn hóa. Trong đó, chuyển đổi Phòng R&D thành TT NCPT& Tư vấn đấu thầu; đổi tên Xí nghiệp 5 thành TT Kiến trúc 2; đổi tên và tái cơ cấu TTKS thành TTtư vấn QLDA giám sát, khảo sát và kiểm định chất lượng xây dựng. Công ty cũng đã bổ nhiệm và tăng cường lãnh đạo cho các đơn vị sản xuất, hoàn thiện nhân sự và bộ máy quản lý. Như vậy, đến nay chúng ta đã có 02 trung tâm kiến trúc; 02 TT kết cấu; 01 Trung tâm về hạ tầng - M&E; 02 TT giám sát, quản lý dự án, khảo sát XD; 04 TT tư vấn đa ngành; 02 chi nhánh và 02 công ty liên kết, với tổng số cán bộ thường xuyên công tác là 308 người.

Về đầu tư và đào tạo: Trong năm qua Công ty đã đầu tư mạnh cho Công tác đào tạo, phần mềm và đầu tư trang thiết bị. Đặc biệt Công ty đã tâp trung đầu tư hình thành 01 TT chuyên về thiết kế sử dụng phần mềm REVIT một cách đồng bộ ở tất cả các bộ môn KT, KC, M&E. Đơn vị này sẽ là hạt nhân để Công ty tiến hành nhân rộng, cải tiến sản xuất trong toàn công ty.

Năm qua, Công ty đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình hội thảo, đào tạo chuyên nghành. Ngoài ra Công ty còn chủ động mời chuyên gia tổ chức các chương trình đào tạo phổ biến kiến thức về công nghệ mới, vật liệu mới, cập nhật qui phạm pháp luật.

Về hoạt động phong trào: Tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, phong trào văn thể, giao lưu do Bộ Xây dựng, Tổng Công ty và Công ty phát động.

Các hoạt động xã hội đạt được kết quả tốt như: Lễ hội du xuân đầu năm, Cuộc thi văn nghệ khối cơ quan Bộ xây dựng , Giải bóng đá cơ quan Bộ Xây dựng do Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức, giành nhiều giải cao.

Công ty cũng đã tổ chức thành công Giải Bóng đá VCC truyền thống kỷ niệm 45 năm, Giải Tennis VCC mở rộng kỷ niệm 45 năm.

Đặc biệt trong chương trình hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo, Công đoàn công ty đã tổ chức quyên góp và phát quà tận tay các cháu học sinh trường nội trú xã Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu với số tiền là 33 triệu đồng và nhiều hoạt động khác.

Công ty đã tổ chức tốt các ngày lễ, nghỉ hè, kịp thời khen thưởng động viên các cháu học sinh giỏi và các bà mẹ có con ngoan học giỏi sau các kỳ thi.

Công ty thường xuyên tổ chức tự kiểm tra trong toàn Công ty việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2008.

Công ty đang tổ chức lập đề án xây dựng cho dự án Vĩnh Tuy.

Về phương hướng hoạt động năm 2015: Công ty đặt kế hoạch thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sẽ được Đại hội Cổ đông năm 2015 thông qua theo hướng phấn đấu đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu:

  • Giá trị sản xuất kinh doanh: 125 tỷ đồng.
  •  Tổng doanh thu: 80 tỷ đồng
  •  Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 triệu/người/tháng.

Về công tác khác: Công ty phấn đấu giữ vững và mở rộng thị trường, phối hợp với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước, cùng các đối tác tìm kiếm khai thác thêm nhiều công việc thầu tư vấn các dự án mới, đa dạng hoá sản phẩm tư vấn trên cơ sở năng lực tư vấn ngày một nâng cao. Toàn Công ty tiếp tục áp dụng, vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008 để kiểm soát và quản lý chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh cao cho sản phẩm tư vấn trên thị trường, lấy chất lượng và tiến độ để tiếp thị công việc, tổ chức tốt các phong trào thi đua và xây dựng văn hoá doanh nghiệp của Công ty v.v ...