CUNG THI ĐẤU ĐIỀN KINH TRONG NHÀ HÀ NỘI

Địa chỉ: TP Hà Nội
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 3 tầng với 3110 chỗ
Chủ đầu tư:
Website:

QUY MÔ: 3 TẦNG VỚI 3110 CHỖ

ĐỊA ĐIỂM: TP HÀ NỘI

HỢP TÁC QUỐC TẾ CÙNG CÔNG TY CSIC TRUNG QUỐC

LĨNH VỰC DỊCH VỤ:

-TƯ VẤN LUẬT VÀ CÁC QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

- LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

- THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHẦN MÓNG.

- LẬP TỔNG DỰ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.