ĐÀI TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Đường Lạch Tray, TP Hải Phòng
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 15 tầng
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 15 tầng

Địa điểm: Đường Lạch Tray, TP Hải Phòng

Phạm vi công việc: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế xây dựng công trình.