ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đồi Thịnh, Xã Trưng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 5 tầng
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 5 tầng

Địa điểm: Đồi Thịnh, Xã Trưng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ

Phạm vi công việc: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế xây dựng công trình.