ĐÊ CHẮN SÓNG DUNG QUẤT

Địa chỉ: Quang Ngai Province
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: chiều dài 1,6km
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: chiều dài 1,6km

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ngãi

Phạm vi công việc: Thẩm tra, thiết kế.