BỆNH VIỆN ĐA KHOA MƯỜNG LA – 150 GIƯỜNG

Địa chỉ: Thị trấn ít Ong, huyện Mường La
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư: 43.332.368.000 VND
Quy mô dự án: Diện tích khu đất:15.500 m2 - Diện tích sàn cải tạo:5.035 m2 - Diện tích sàn xây dựng mới:4.020m2 - Số tầng:1-3 tầng
Chủ đầu tư: UBND Huyện Mường La
Website:

DỰ ÁN   : Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Mường la – quy mô 150 giường bệnh

CHỦ ĐẦU TƯ : UBND Huyện Mường La

 

Tên Công trình:

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Mường la – quy mô 150 giường bệnh

Quy mô xây dựng

Diện tích khu đất:15.500 m2
Diện tích sàn cải tạo:5.035 m2
Diện tích sàn xây dựng mới:4.020m2
Số tầng:1-3 tầng

Địa điểm thực hiện

Thị trấn ít Ong, huyện Mường La

Tên chủ đầu tư

UBND Huyện Mường La

Tổng mức đầu tư

43.332.368.000 VND

Thời gian thực hiện hợp đồng

6/2009 đến 10/2010

Dịch vụ tư vấn

Lập dự án đầu tư xây dựng
Lập hồ sơ thiết kế thi công

Giá trị dịch vụ tư vấn

1 tỷ đồng.