VCC Forum - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
4
Tổng số bài viết đã đóng góp:
0
Tổng số chủ đề đã được tạo:
0
Tổng số các khu vực lớn:
1
Số thành viên đang trực tuyến:
4
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
235 - Tháng Năm 26, 2017, 10:09:12 AM
Tổng đăng nhập trong ngày:
10
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
2,47
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
52,62
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
52,02
Tổng số các nhóm diễn đàn:
1
Thành viên mới nhất:
tusisa
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
9,12
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:1

10 thành viên tích cực nhất

10 mục được quan tâm nhất

10 chủ đề được trả lời nhiều nhất

10 chủ đề được xem nhiều nhất

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

VCC Admin
2 giờ 50 phút
tranngoc
3 phút
asd
0 phút
chymdavid8@gmail.com
0 phút
thuyunion
0 phút
tusisa
0 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 0 0 0 28
Tháng Một 2018 0 0 0 28
* 2017 42.133 42.619 1.995 235
Tháng Hai 2017 4 4 0 28
Tháng Mười Một 2017 8 8 0 25
Tháng Mười 2017 2 2 1 75
Tháng Chín 2017 0 0 1 43
Tháng Tám 2017 0 0 2 56
Tháng Bảy 2017 0 0 0 79
Tháng Sáu 2017 0 0 2 113
Tháng Năm 2017 42.109 42.595 1.966 235
Tháng Tư 2017 10 10 23 4
Tháng Ba 2017 0 0 0 1
Tháng Hai 2017 0 0 0 1
Tháng Một 2017 0 0 0 2
* 2016 1 1 1 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 1
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 1 1 1 3
Tháng Chín 2016 0 0 0 1
Tháng Sáu 2016 0 0 0 1
Tháng Ba 2016 0 0 0 1
Tháng Hai 2016 0 0 0 1
Tháng Một 2016 0 0 0 1
* 2015 1 1 1 2
Tháng Hai 2015 0 0 0 2
Tháng Mười Một 2015 1 1 1 2