VCC Forum - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1
Tổng số bài viết đã đóng góp:
0
Tổng số chủ đề đã được tạo:
0
Tổng số các khu vực lớn:
0
Số thành viên đang trực tuyến:
25
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
629 - Tháng Một 21, 2020, 10:32:52 PM
Tổng đăng nhập trong ngày:
33
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
4,03
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
66,80
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
64,33
Tổng số các nhóm diễn đàn:
0
Thành viên mới nhất:
VCC Admin
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
22,31
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:1

10 thành viên tích cực nhất

10 mục được quan tâm nhất

10 chủ đề được trả lời nhiều nhất

10 chủ đề được xem nhiều nhất

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

VCC Admin
3 giờ 1 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2020 0 0 0 629
Tháng Sáu 2020 0 0 0 37
Tháng Năm 2020 0 0 0 66
Tháng Tư 2020 0 0 0 52
Tháng Ba 2020 0 0 0 410
Tháng Hai 2020 0 0 0 235
Tháng Một 2020 0 0 0 629
* 2019 65.675 69.329 4.750 426
Tháng Hai 2019 60.290 62.038 4.251 426
Tháng Mười Một 2019 3.026 4.923 149 227
Tháng Mười 2019 2.222 2.226 173 40
Tháng Chín 2019 74 77 105 61
Tháng Tám 2019 42 43 58 33
Tháng Bảy 2019 18 18 5 32
Tháng Sáu 2019 2 2 7 34
Tháng Năm 2019 0 0 0 31
Tháng Tư 2019 0 0 1 30
Tháng Ba 2019 1 2 1 15
Tháng Hai 2019 0 0 0 21
Tháng Một 2019 0 0 0 20
* 2018 1 3 9 59
Tháng Hai 2018 0 0 0 22
Tháng Mười Một 2018 0 0 1 19
Tháng Mười 2018 0 1 1 28
Tháng Chín 2018 0 0 1 27
Tháng Tám 2018 0 0 0 23
Tháng Bảy 2018 0 0 1 29
Tháng Sáu 2018 0 1 1 25
Tháng Năm 2018 1 1 1 18
Tháng Tư 2018 0 0 1 1
Tháng Ba 2018 0 0 1 55
Tháng Hai 2018 0 0 1 59
Tháng Một 2018 0 0 0 28
* 2017 42.133 42.619 1.995 235
Tháng Hai 2017 4 4 0 28
Tháng Mười Một 2017 8 8 0 25
Tháng Mười 2017 2 2 1 75
Tháng Chín 2017 0 0 1 43
Tháng Tám 2017 0 0 2 56
Tháng Bảy 2017 0 0 0 79
Tháng Sáu 2017 0 0 2 113
Tháng Năm 2017 42.109 42.595 1.966 235
Tháng Tư 2017 10 10 23 4
Tháng Ba 2017 0 0 0 1
Tháng Hai 2017 0 0 0 1
Tháng Một 2017 0 0 0 2
* 2016 1 1 1 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 1
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 1 1 1 3
Tháng Chín 2016 0 0 0 1
Tháng Sáu 2016 0 0 0 1
Tháng Ba 2016 0 0 0 1
Tháng Hai 2016 0 0 0 1
Tháng Một 2016 0 0 0 1
* 2015 1 1 1 2
Tháng Hai 2015 0 0 0 2
Tháng Mười Một 2015 1 1 1 2