GA HÀNH KHÁCH T1 SÂN BAY NỘI BÀI

Địa chỉ: TP Hà Nội
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: tổng diện tích sàn = 90.000m2
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: tổng diện tích sàn = 90.000m2

Địa điểm: TP Hà Nội

Phạm vi công việc: Thẩm tra, thiết kế.