Hoạt động công ty

 • Họp mặt đầu năm 2019

  Họp mặt đầu năm 2019

  01/01/2019 - Số lần xem: 323
  Ngày 2/1/2019 Công ty VCC tổ chức họp mặt đầu năm 2019.
 • Khai trương tủ sách cộng đồng : VCC - Tủ sách kết nối

  Khai trương tủ sách cộng đồng : VCC - Tủ sách kết nối

  24/06/2018 - Số lần xem: 592
  Ngày 22/06/2018, Đoàn thanh niên công ty VCC kết hợp với anh Đỗ Tiến Thành (TT Hạ tầng) là đại diện của chương trình Sách hóa nông thôn tại VCC đã kết hợp tổ chức lễ khai trương tủ sách của VCC với tên gọi: “VCC – Tủ sách kết nối”.
 • Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VCC năm 2018

  10/05/2018 - Số lần xem: 689
  Sau đây là các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VCC năm 2018 gồm có: 1 - Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ thường niên công ty VCC năm 2018 Xin vui lòng download tại đây 2 - Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VCC năm 2018 Xin vui lòng download tại đây 3 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ...