Hoạt động công ty

 • Hội thảo Những điểm mới trong TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động

  Hội thảo Những điểm mới trong TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động

  13/07/2023 - Số lần xem: 831
  Chiều ngày 7/7/2023, tại hội trường Tầng 4 - Bộ xây dựng. Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) và Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường Bộ xây dựng cùng tổ chức buổi hội thảo Giới thiệu những điểm mới trong TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động
 • Công bố thông tin số 12/CBTT-VCC ngày 04/07/2023

  Công bố thông tin số 12/CBTT-VCC ngày 04/07/2023

  04/07/2023 - Số lần xem: 179
  Công bố thông tin ký Hợp đồng "Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam.