Hội nghị người lao động 2014 và nhiệm vụ trong tâm 2015

01:15:09 - 20/11/2015 - Số lần xem: 810

Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp & Đô thị Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và Hội nghị người lao động 2014 và nhiệm vụ trong tâm 2015

Thay mặt BCH Công đoàn Công ty, Phó Chủ tịch công đoàn Vũ Thanh Sơn đã đọc báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn công ty và biểu dương các thành tích đã đạt được của các đoàn viên Công đoàn VCC và nhiệm vụ trong tâm 2015.

Thay mặt CBNV Công ty VCC, Ông Trần Huy Ánh - Tổng Giám đốc Công ty đã Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm qua; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động, tTrình bày phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý điều hành, sắp xếp lao động, đổi mới thiết bị, công nghệ trong thời gian tới. Ông Tổng Giám đốc công ty cũng đánh gi về các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động và báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của công ty, những nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của công ty.