Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

10:50:40 - 28/07/2023 - Số lần xem: 158

Ngày 26/7/2023, Công ty VCC đã tổ chức "Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023" tại Phòng họp số 01 của trụ sở công ty.

Các báo cáo trong hội nghị đã nêu được những khó khăn  không nhỏ trong không chỉ trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà trong cả công tác điều hành quản lý nội bộ với các vấn đề như chuyển đổi số, thu hồi công nợ,... và những thách thức trong việc mở rộng phạm vi, lĩnh vực hoạt động  của VCC trong tương lai. Với niềm tin vào sự định hướng sáng suốt của tập thể Ban lãnh đạo VCC và với quyết tâm sắt đá của toàn bộ cán bộ nhân viên VCC, VCC chắc chắn sẽ có 06 cuối năm 2023 khởi sắc và thành công.

Sau đây là chùm ảnh Hội nghị: "Sơ kết 06 tháng đầu năm 2023: