Họp mặt đầu năm 2019

10:22:33 - 02/01/2019 - Số lần xem: 322

Ngày 2/1/2019 Công ty VCC tổ chức họp mặt đầu năm 2019.

Ngày 2/1/2019 Công ty VCC tổ chức họp mặt đầu năm 2019.

Sau đây là chùm ảnh họp mặt