KHU CÔNG NGHIỆP BẮC LƯƠNG SƠN

Địa chỉ: Xã Yên Bình - Yên Trung - Hòa Bình
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 205 ha
Chủ đầu tư:
Website:

 

 

Tên Công trình:

KHU CÔNG NGHIỆP BẮC LƯƠNG SƠN

Quy mô

205 ha

Địa điểm thực hiện

Xã Yên Bình - Yên Trung - Hòa Bình

Phạm vi công việc

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000

- Đo đạc bản đồ

- Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống HTKT

 

 

- Quy hoạch chi tiết giai đoạn II KCN Bắc Lương Sơn đồng bộ với giai đoạn I nhằm xây dựng mạng lưới các KCN, CCN trên phạm vi toàn tỉnh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là đảm bảo tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành công nghiệp trong tổng thể các ngành kinh tế của tỉnh.- Góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu ngân sách và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của huyện Lương Sơn nói riêng và của tỉnh Hòa Bình nói chung

- Qui hoạch chi tiết giai đoạn II KCN Bắc Lương Sơn nhằm xác định cơ cấu sử dụng đất và phân chia các khu chức năng của KCN, làm căn cứ cho công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý xây dựng.