KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP

Địa chỉ: Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 670.80HA
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 670.80HA

Địa điểm: Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phạm vi công việc: Điều chỉnh quy hoạch thiết kế.