KHU CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ DẦU KHÍ TIỀN GIANG

Địa chỉ: Tỉnh Tiền Giang
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 919,96 ha
Chủ đầu tư:
Website:

 

Tên Công trình:

KHU CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ DẦU KHÍ TIỀN GIANG

Quy mô

919,96 ha

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Tiền Giang

Phạm vi quy hoạch

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ: 1/ 2000

 

- Cụ thể hoá định hướng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020.

- Cụ thể hoá chủ trương đầu tư phát triển đồng bộ các khu công nghiệp dịch vụ tạo đà thúc đẩy công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà tỉnh đó đề ra.

- Góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách căn bản của tỉnh, nâng cao tỷ trọng sản xuất công nghiệp-xây dựng-dịch vụ.

- Tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, làm động lực thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng trưởng kinh tế-xã hội trong khu vực và đất nước nói chung.

- Xác định vị trí, quy mô khu cụng nghiệp, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu cụng nghiệp hợp lý, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư xây dựng và vận hành các dự án trong khu cụng nghiệp.