KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ TÂN THÀNH - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Phường Tân Thành- Quận Dương Kinh-Thành phố Hải Phòng
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư: 421.383.128.246 VND
Quy mô dự án: 420.426,90 m2
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Vạn Xuân
Website:

DỰ ÁN   : Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị Tân Thành
CHỦ ĐẦU TƯ : Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Vạn Xuân.

Tên Công trình:

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị Tân Thành

Quy mô xây dựng

420.426,90 m2

Địa điểm thực hiện

Phường Tân Thành- Quận Dương Kinh-Thành phố Hải Phòng

Tên chủ đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Vạn Xuân.

Tổng mức đầu tư

421.383.128.246 VND

Thời gian thực hiện hợp đồng

Từ 4/2010 đến 1/2011

Dịch vụ tư vấn

Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Giá trị dịch vụ tư vấn

652.800.000 VNĐ