KHU ĐÔ THỊ AN BÀNG

Địa chỉ: Phường Cẩm An – Thị xã Hội An
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 117,2ha
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 117,2ha

Địa điểm: Phường Cẩm An – Thị xã Hội An

Phạm vi công việc: Lập quy hoạch chi tiết