KHU ĐÔ THỊ CIENCO 5 - MÊ LINH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Huyện Mê Linh – Tỉnh Vĩnh Phúc
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 50HA
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 50HA

Địa điểm: Huyện Mê Linh – Tỉnh Vĩnh Phúc

Phạm vi công việc: Lập quy hoạch chi tiết, Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật.