KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VSIP HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 1566,33 ha
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 1566,33 ha

Địa điểm: Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

Hợp tác quốc tế cùng tư vấn Surbana – Singapore

Dự án Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore ở Hải Phòng có tổng diện tích 1.600 ha nằm trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dự án được quy hoạch để phát triển thành một khu đô thị, công nghiệp, và dịch vụ, trong đó 1.100 ha phát triển khu thương mại và khu dân cư, 500 ha phát triển khu công nghiệp sạch.

Tổng vốn đầu tư cho dự án là 1 tỷ đô la Mỹ, với giai đoạn 1 khoảng 100 triệu đô la. Dự án được khởi công vào ngày 13/1/2010. Dự kiến, dự án Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Hải Phòng sẽ được phát triển toàn diện trong khoảng 10 năm, sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 150.000 người.

Đây là khu Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore thứ 4 tại Việt Nam sau các khu ở Bắc Ninh và Bình Dương.

Công việc do VCC thực hiện:

- Tư vấn luật và các quy chuẩn xây dựng Việt Nam

- Thiết kế bản đồ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Thiết kế bản vẽ cơ sở hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật.