KHU ĐÔ THỊ TMS LAND ĐẦM CÓI, TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên và xã Đồng Cương huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư: 1.294.022.268.000 ha
Quy mô dự án: Diện tích khu đô thị 154,5
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần TMS Land
Website:

 DỰ ÁN   : Khu đô thị TMS Land Đầm Cói, tỉnh Vĩnh Phúc

CHỦ ĐẦU TƯ : Công ty cổ phần TMS Land

Tên Công trình:

Khu đô thị TMS Land Đầm Cói, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô xây dựng

Diện tích khu đô thị 154,5 ha

Địa điểm thực hiện

Phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên và xã Đồng Cương huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên chủ đầu tư

Công ty cổ phần TMS Land

Tên gói thầu

Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị TMS Land Đầm Cói, tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng mức đầu tư

1.294.022.268.000

Thời gian thực hiện hợp đồng

30 ngày (Từ ngày 09/8/2010 đến ngày 09/9/2010)

Dịch vụ tư vấn

Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị TMS Land Đầm Cói, tỉnh Vĩnh Phúc

Giá trị dịch vụ tư vấn

858.390.000 đồng