KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ VSIP QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư: 14.800.000.000
Quy mô dự án:
Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam –Singapore
Website:

VCC cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, Điều chỉnh quy hoạch chi tiết, Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp công nghiệp - đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi  

 Tên công việc: Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp công nghiệp - đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi 

Quốc gia: Việt Nam

 Địa điểm: Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 

Cán bộ chuyên môn do Tư vấn cung cấp (các chức danh)

Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam –Singapore 

 

Số chuyên gia: 25  

 

 Địa chỉ: số 8 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

Số người – tháng; thời gian thực hiện: 250

 

 

 Ngày bắt đầu: 6/9/2012

 

  Ngày hoàn thành: 30/5/2013

  Ước tính giá trị tư vấn đã thực hiện VND: 14.800.000.000 đ

Tên của các chuyên gia chính/cao cấp (giữ chức vụ Giám đốc Dự án/Điều phối viên/ Chủ trì đồ án) và các nhiệm vụ chính đã thực hiện: Trần Huy Ánh, Bùi Minh Khánh, Phí Đức Huy, Đinh Minh Tuấn, Lê Tuyết Anh

 Miêu tả chi tiết về các công việc mà Tư vấn đã thực hiện: Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi côngHệ thống hạ tầng kỹ thuật

Khởi công Khu liên hợp công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tham dự khởi công xây dựng VSIP Quảng  Ngãi

 

 Ổng Tổng Giám đốc VCC và các cán bộ tham dự lễ khởi công