KHU CÔNG NGHIỆP NHUẬN TRẠCH-LƯƠNG SƠN-HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xã Nhuận Trạch & xã Cư Yên, huyện lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư: 1.364,566 tỷ đồng
Quy mô dự án: 213,68 ha
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần COMA18
Website:

DỰ ÁN   : Khu công nghiệp Nhuận Trạch
CHỦ ĐẦU TƯ : Công ty cổ phần COMA 18

 

 

Tên Công trình:

Khu công nghiệp Nhuận Trạch

Quy mô xây dựng

213,68 ha

Địa điểm thực hiện

Xã Nhuận Trạch & xã Cư Yên, huyện lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Tên chủ đầu tư

Công ty cổ phần COMA18

Tên gói thầu

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Tổng mức đầu tư

1.364,566 tỷ đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Từ ngày 24/3/2010 đến 22/11/2010

Dịch vụ tư vấn

Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Giá trị dịch vụ tư vấn

801.283.671 đồng