ĐỀ PÔ NHỔN-ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ NHỔN-GA HÀ NỘI

Địa chỉ: Xã Minh khai, xã Tây Tựu, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư: 20,2 tỉ đồng
Quy mô dự án: 17 ha
Chủ đầu tư: Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội HRB
Website:

DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÍ ĐIỂM ĐOẠN NHỔN-GA HÀ NỘI
Đơn vị tư vấn: Công ty Cp tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô Thị Việt Nam

Tên Công trình:

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn-ga Hà Nội

Quy mô xây dựng

17 ha

Địa điểm thực hiện

Xã Minh khai, xã Tây Tựu, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội HRB

Tên gói thầu

Quy hạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Tổng mức đầu tư

 20,2 tỉ đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

2/2010 Đến 8/2010

Dịch vụ tư vấn

 Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500
 Lập thiết kế BVTC hạ tầng kỹ thuật

Giá trị dịch vụ tư vấn

1,167 tỷ VNĐ