Khối phòng ban- Đơn vị sản xuất

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Phụ trách Văn phòng: Nguyễn Thị Hải Đường- Chuyên viên chính.
Điện thoại:  
(+84 4) 22205889     Fax:  (+84 4) 22206366

PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng: Mai Đoàn - Thạc sỹ, Kỹ sư chính.
Điện thoại: (+84 4) 39761 784/22205788/22205789     Fax:  (+84 4) 22206366

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PT Phòng TCKT: Liễu Bích Liên - Thạc sĩ Kế toán 
Điện thoại: (+84 4) 22205988    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM KIẾN TRÚC 1

Giám đốc: Nguyễn Phố Giang  - Thạc sỹ, Kiến trúc sư chính
Điện thoại: (+84 4) 3974 2070/3976 0613    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MỚI VÀ KIẾN TRÚC SÁNG TẠO

Giám đốc: Lê Văn Sơn - Thạc sỹ, Kỹ sư quản lý đô thị
Điện thoại: (+84 4) 2220 5599    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM KẾT CẤU 1

Giám đốc: Khương Hoài Giang - Kỹ sư chính
Điện thoại: (+84 4) 2220 6804
    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM KẾT CẤU 2

Giám đốc: Phùng Tiến Trung - Thạc sỹ, Kỹ sư chính. 
Điện thoại: (+84 4) 2222 5368
    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM QLDA VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG

Giám đốc: Trần Phú - Kỹ sư Xây dựng 
Điện thoại: (+84 4) 22205699/22206299    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM TƯ VẤN QLDA, GIÁM SÁT, KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

Giám đốc: Trần Hùng - Kỹ sư chính
Điện thoại: (+84 4) 3974 7658/2213 8639    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Giám đốc: Bùi Minh Khánh - Kỹ sư Nước
Điện thoại: (+84 4) 2225368    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CƠ ĐIỆN 2

Giám đốc: Phí Đức Huy - Kỹ sư Giao thông, san nền
Điện thoại: (+84 4) 22206898    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Giám đốc: Vũ Thanh Sơn - Thạc sỹ, Kỹ sư chính
Điện thoại: (+84 4) 2220 6998
    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ ĐÔ THỊ

Giám đốc: Nguyễn Văn Thịnh - Thạc sỹ, Kỹ sư Hạ Tầng. 
Điện thoại: (+84 4) 2220 5799
    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM TƯ VẤN CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ

PT Trung tâm: Trần Văn Trung - Thạc sỹ, Kỹ sư chính
Điện thoại: (+84 4) 2220 6811    Fax:  (+84 4) 22206366

TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Giám đốc: Lê Anh Dũng - Kiến trúc sư chính 
Điện thoại: 
 (+84 4) 22206399/22206786 Fax: (84 4) 22206889

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VCC HÀ NỘI

Giám đốc: Nguyễn Hoài Đức - Kỹ sư Xây dựng
Điện thoại: (+84 4) 22206806

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VCC VIỆT NAM

Tổng Giám đốc: Trần Kỹ Thanh - Kỹ sư Xây dựng chính
Điện thoại: (+84 4) 2222 5248