Văn bản mới

Cơ quan ban hành Mã tài liệu
Quy định chi tiết về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật (29/9/2012) Chính phủ 72/2012/NĐ-CP
Quy định hồ sơ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Chính phủ 68/2012/NĐ-CP
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ 32/2015/NĐ-CP
Quy định mức lương chuyên gia tư vấn cho gói thầu có vốn nhà nước Bộ lao động - Thương binh và Xã hội 02/2015/TT-BLĐTBXH
Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng Bộ Xây dựng 05/2011/TT-BXD
Quyết định hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1) Bộ Xây dựng 212/QĐ-BXD
Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng Thủ tướng Chính phủ 36/2012/QĐ-TTg
Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận Bộ Xây dựng 03/2011/TT-BXD
Thông tư 08/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng 08/2011/TT-BXD
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả Bộ Xây dựng 15/2013/TT-BXD