Ngày 01/09/2017: Công bố thông tin về quyết định vị trí phụ trách phòng Tài chính kế toán

16:24:48 - 01/09/2017 - Số lần xem: 535

Giao nhiệm vụ phụ trách kế toán từ ngày 01/09/2017

Về việc: Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nghỉ chế độ hưu trí đối với bà Phạm Thị Thăng

- Giao phụ trách phòng Kế toán tài chính đối với bà Liễu Bích Liên

Chi tiết download tại đây