Ngày 04/03/2021: Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

09:09:15 - 04/03/2021 - Số lần xem: 99

Chi tiết:

Báo cáo tài chính riêng VCC- 2020: Download

Báo cáo tài chính hợp nhất VCC-2020: Download