Ngày 13/09/2017: Công bố thông tin về nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Phó Tổng Giám đốc Vũ Minh Sơn

16:39:38 - 13/09/2017 - Số lần xem: 522

V/v  Phó tổng giám đốc: Vũ Minh Sơn sẽ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/10/2017.

Chi tiết download tại đây