Ngày 19/10/2017: Công bố thông tin bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Phùng Tiến Trung

15:23:54 - 19/10/2017 - Số lần xem: 586

Căn cứ quyết định số: 37/HĐQT-VCC về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Ngày 18/10/2017 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TVXDCN và Đô Thị Việt Nam ban hành nghị quyết số 36/QN-HĐQT- VCC về việc: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc đối với ông Phùng Tiến Trung - Thạc sĩ, kỹ sư xây dựng.

Chi tiết: Download tại đây