Ngày 19/7/2017: Công bố thông tin về bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc

19:27:00 - 18/07/2017 - Số lần xem: 433

Bổ nhiệm lại 02 Phó tổng giám đốc: Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Khắc Bảng

Chi tiết download tại đây