Ngày 29/05/2017: Công bố thông tin về việc kéo dài thời gian chức vụ của Phó tổng giám đốc; kế toán trưởng

04:15:15 - 29/05/2017 - Số lần xem: 424

Ngày 29/05/2017: Công bố thông tin về việc kéo dài thời gian chức vụ của Phó tổng giám đốc; kế toán trưởng

Chi tiết download: Tại đây