NHÀ MÁY CƠ KHÍ THUỘC CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

Địa chỉ: Khu CN Khai Sơn, Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 28,16ha
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 28,16ha, Công suất: 1.000.000 tấn SP/năm
Địa điểm: Khu CN Khai Sơn, Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh
Phạm vi Công việc: Lập dự án đầu tư xây dựng Công trình, Khảo sát địa chất công trình.